Danh sách được công nhận TN khóa K39 và K40A (xét T2/2018)

  • Sinh viên khóa K39 và K40A xem danh sách được công nhận tốt nghiệp và kiểm tra thông tin cá nhân của mình theo danh sách, vì đây là danh sách để cấp bằng tốt nghiệp. Nếu bị sai thì hãy liên hệ gấp về phòng Đào tạo thường xuyên trước ngày 15/03/2018 để chỉnh sữa. Nếu SV không chỉnh sữa thì Nhà trường sẽ cấp bằng theo danh sách và nếu có vấn đề gì phát sinh Nhà trường không chịu trách nhiệm.
  • Sinh viên có tên trong danh sách đến phòng Đào tạo thường xuyên nhận Bảng điểm và GCNTN từ ngày 05/03/2018 đến ngày 20/03/2018.
  • Sinh viên nào đủ điều kiện tốt nghiệp mà không có tên trong danh sách thì hãy liên hệ về phòng Đào tạo thường xuyên gấp.

Tập tin đính kèm

# File
1 xls DS được công nhận TN
Bình luận

Thẻ:,

yoast seo premium free