DANH SÁCH ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP CỦA HỆ CĐLT (XÉT THÁNG 08/2018)

Sinh viên hệ CĐLT  khóa 40B và các khóa trước về trả nợ, xem danh sách được công nhận tốt nghiệp ở file đính kèm. Nếu SV có đính chính thông tin thì hãy liên hệ về phòng Đào tạo thường xuyên gấp.

Tập tin đính kèm

# File
1 xls DS TOT NGHIEP
Bình luận

Thẻ:,

yoast seo premium free