THỜI KHÓA BIỂU LỚP ĐHLT KHÓA 8 ( CÓ ĐIỀU CHỈNH)

Sinh viên xem thời khóa biểu có điều chỉnh của trường ĐH CN Thực phẩm TP.HCM gửi nhé. Áp luôn  tuần này.( Lớp ĐH Chế tạo Máy & CN KT Điện – Điện tử khóa 8)

Bình luận

yoast seo premium free