Danh sách SV được công nhận tốt nghiệp của hệ CĐLT khóa 39A và 39 (xét đợt 2)

Sinh viên hệ CĐLT khóa 39A và 39 (xét TN đợt 2) xem danh sách được công nhận tốt nghiệp và kiểm tra thông tin cá nhân của mình theo danh sách, vì đây là danh sách in bằng TN. Nếu SV nào  sai thông tin hãy liên hệ với Cô Phương (Phòng đào tạo thường xuyên) để điều chỉnh gấp, SV nào không điều chỉnh thì Nhà trường cấp bằng theo thông tin ở danh sách và nếu sai Nhà trường không chịu trách nhiêm. (Lớp Điện K39A có  thay đổi nên SV hãy cập nhật lại DS này nhé).

SV  không có tên trong danh sách là không được công nhận TN..

SV nào có thắc mắc gì hãy liên hệ về phòng Đào tạo thường xuyên.

(Danh sách được công nhận TN xem file đính kèm)

Tập tin đính kèm

# File
1 rar DS duoc cong nhan TN
Bình luận

Thẻ:

Comments are closed.

yoast seo premium free