Điểm thi kết thúc môn học của hệ CĐLT khóa K39 & K40 (26/05/2017)

Điểm thi kết thúc môn học của hệ CĐLT khóa K39 & K40 (26/05/2017)

Read more
Điểm thi kết thúc môn học của hệ CĐLT khóa K39A và K40A,B

Điểm thi kết thúc môn học của hệ CĐLT khóa K39A và K40A,B Các bạn sinh viên xem trong file đính kèm.

Read more
Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Tin học CĐLT

QUY ĐỊNH CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH, TIN HỌC ĐỐI VỚI CAO ĐẲNG CHÍNH QUY TỪ KHÓA 2012 Quy định về Chứng chỉ Anh văn (chuẩn đầu ra anh văn) dành cho sinh viên cao đẳng khóa 2012 được … xem tiếp

Read more
Trang 1/11
yoast seo premium free