Giới thiệu chung

05-01-2022 Hồ Diên Lợi

Phòng Đào tạo thường xuyên – Trường Cao đẳng Công Thương TP.HCM.

Văn phòng trung tâm nằm tại khu kiôt cổng 2 Trường CĐ Công thương TP.HCM – Số 20 Tăng Nhơn Phú – Phường Phước Long B – Quận 9 – TP.HCM.

Điện thoại: 028.36402985

Địa chỉ mail: dttx@hitu.edu.vn

Website:  http://dttx.hitu.edu.vn

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Phòng Đào tạo thường xuyên – Trường Cao Đẳng Công Thương TP.HCM
  • Địa chỉ: Số 20 Tăng Nhơn Phú, Phước Long B, Quận 9, TP.HCM
  • Điện thoại: 028.3640.2985 – Fax: 028.38978501
  • Email: dttx@hitu.edu.vn
  • Website: http://dttx.hitu.edu.vn