TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM

05-01-2022 Hồ Diên Lợi

Thông báo

Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM tuyển sinh Đại học liên thông năm 2021.

Học tại trường Cao đẳng Công thương TP.HCM.

Mời sinh viên xem file dưới đây!

Bài viết khác