Thông Báo

Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ + Tin học CĐLT
30-09-2015

Thông báo Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ Cao đẳng hệ chính quy của Trường Cao đẳng Công Thương TPHCM được áp dụng chung cho sinh viên Cao đẳng Liên thông hệ chính quy từ năm 2012 khi tốt nghiệp phải đạt trình độ ngoại ngữ và tin học quy định theo thông báo đính kèm. Vui lòng tham khảo thêm tại 

Xem tiếp...
Các tin khác