THỜI KHÓA BIỂU LỚP ĐHLT KHÓA 8 ( CÓ ĐIỀU CHỈNH)

05-01-2022 Hồ Diên Lợi

Sinh viên xem thời khóa biểu có điều chỉnh của trường ĐH CN Thực phẩm TP.HCM gửi nhé. Áp luôn  tuần này.( Lớp ĐH Chế tạo Máy & CN KT Điện – Điện tử khóa 8)

Bài viết khác