Trường ĐH Kinh Tế TP.HCM tuyển sinh ĐH Liên thông

05-01-2022 Hồ Diên Lợi

Thông báo:

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM liên kết với trường Cao đẳng Công thương TP.HCM tuyển sinh Đại học liên thông, học tại trường CĐ Công thương.

Sinh viên xem file đính kèm, hồ sơ có thể tải về để làm và chuẩn bị đầy đủ theo hướng dẫn hồ sơ gồm có mang đến nộp tại  phòng Đào tạo thường xuyên(A04) trường CĐ Công thương TP.HCM.

Bài viết khác